ИНСТИТУТ
ЗА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМИ

Обучение за политически лидери

Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

В продължение на 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица,  лекторите в програмата ще говорят за  управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики.

Дисциплините са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Общият хорариум на програмата е 300 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

21 фев 2018

В медиите: Тътени и трусове в политиката

Гости в студиото на “Панорама” бяха проф. Антоанета Христова, проф. Михаил Константинов и проф. Антоний Тодоров. Водещият разговаря с тях за тътените и трусовете в политиката.

17 фев 2018

Рожденик и крайни политически страсти в третото обучение на випуск “Константин Преславски”

В рамките на третия модул от обучението си представители на двете най-големи политически партии в страната надградиха своите знания и умения в поредния  модул на програмата за обучение на

09 фев 2018

В медиите: Какви са перспективите пред управляващата коалиция?

Какви са перспективите пред управляващата коалиция? Това е темата на разговора на Георги Коритаров с политическия психолог проф. Антоанета Христова в студиото на телевизия Европа. Вътрешното

20 яну 2018

Випуск “Паисий Хилендарски” получи своите сертификати

Випуск „Паисий Хилендарски“ завърши своето обучение за политически лидери. Това бяха първите курсисти в Институт за политика. На официална церемония всеки от тях получи своят сертификат. Общо 27

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  1. Да подкрепяме политическото образование и да спомагаме за разширяване на политическото знание.
  2. Да подпомагаме изграждането на нови лидери.
  3. Да съдействаме за развитието и демократичната промяна в българското общество.
  4. Да образоваме по посока на толерантност чрез политическа, гражданска и управленска култура.

СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ

  1. Преподаване на курсове, организиране на семинари, провеждане на конференции.
  2. Работа по проекти и извършване на научно-изследователска дейност.
  3. Извършване на издателска дейност и реализиране на електронни издания.
  4. Реализиране на законодателни инициативи.
  5. Партньорство с университети, академии и сходни НПО.
  6. Подготовка и разпространяване на обучителни материали.
РАЗГЛЕДАЙ НАШАТА

ФОТО ГАЛЕРИЯ

2
ВИПУСК
34
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
600
ЧАСОВЕ
60
ЛИДЕРИ