ИНСТИТУТ
ЗА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМИ

Обучение за политически лидери

Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

В продължение на 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица,  лекторите в програмата ще говорят за  управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики.

Дисциплините са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Общият хорариум на програмата е 300 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

21 юни 2018

В медиите: Оставката на Росица Димитрова – неизбежно решение

Нямаше друг изход за премиера Бойко Борисов, освен да приеме оставката на зам.-социалния министър Росица Димитрова, за която стана известно, че е пътувала в бизнес класа за форум в Ню Йорк по

09 юни 2018

Випуск „Константин Преславски“ дарява 30 000 лева за изграждането на паметник на Кирил и Методий в Сърбия

Курсистите от випуск „Константин Преславски“ на Институт за политика ще направят дарение за изграждането на паметник на братята Кирил и Методий. Той ще бъде издигнат в Сърбия, а инициативата е на

09 юни 2018

Випуск „Константин Преславски“ завърши с официална церемония

Вторият випуск за политически лидери на Институт за политика завърши своето обучение успешно. Курсистите от випуск „Константин Преславски“ получиха своите сертификати на официална церемония.

08 юни 2018

Официално завършване на випуск „Константин Преславски“

Вторият випуск за политически лидери на Институт за политика завърши своето обучение успешно. Курсистите от випуск „Константин Преславски“ ще получат своите сертификати на официална церемония.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  1. Да подкрепяме политическото образование и да спомагаме за разширяване на политическото знание.
  2. Да подпомагаме изграждането на нови лидери.
  3. Да съдействаме за развитието и демократичната промяна в българското общество.
  4. Да образоваме по посока на толерантност чрез политическа, гражданска и управленска култура.

СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ

  1. Преподаване на курсове, организиране на семинари, провеждане на конференции.
  2. Работа по проекти и извършване на научно-изследователска дейност.
  3. Извършване на издателска дейност и реализиране на електронни издания.
  4. Реализиране на законодателни инициативи.
  5. Партньорство с университети, академии и сходни НПО.
  6. Подготовка и разпространяване на обучителни материали.
РАЗГЛЕДАЙ НАШАТА

ФОТО ГАЛЕРИЯ

3
ВИПУСК
48
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
960
ЧАСОВЕ
90
ЛИДЕРИ