ИНСТИТУТ
ЗА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМИ

Обучение за политически лидери

Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

В продължение на 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица, лекторите в програмата ще говорят за управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики.

Дисциплините са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Общият хорариум на програмата е 300 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

15 фев 2019

Институт за политика с нова кръгла маса с международно участие

Институт за политика организира нова кръгла маса в гр. Струмица, Северна Македония. Тя е част от обучението на випуск „Симеон Велики“, а съорганизатор е Институт Охрид. Кръглата маса започна с

15 фев 2019

Как се създават политическите идеологии?

“Личност, ценности и идеологии” – монография на проф. Антоанета Христова е повод за разговор за нуждата от идеологии и отговор на въпроса как се създават политическите идеологии. Тя гостува в

13 фев 2019

Eмил Костадинов от випуск “Симеон Велики” за предизвикателствата пред младите политици на отговорни постове

Какви са предизвикателствата пред най-големия квартал на Перник? Какво е направено и какво предстои? Zapernik.com разговаря с младия кмет на квартал “Изток” Емил Костадинов. Той е

07 фев 2019

Институт за политика с поредно обучение зад граница

Четвъртият випуск в програмата „Обучение на политически лидери“ заминава зад граница за своята трета сесия от лекции. Курсистите от „Симеон Велики“ ще имат възможността да прекарат една седмица в

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  1. Да подкрепяме политическото образование и да спомагаме за разширяване на политическото знание.
  2. Да подпомагаме изграждането на нови лидери.
  3. Да съдействаме за развитието и демократичната промяна в българското общество.
  4. Да образоваме по посока на толерантност чрез политическа, гражданска и управленска култура.

СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ

  1. Преподаване на курсове, организиране на семинари, провеждане на конференции.
  2. Работа по проекти и извършване на научно-изследователска дейност.
  3. Извършване на издателска дейност и реализиране на електронни издания.
  4. Реализиране на законодателни инициативи.
  5. Партньорство с университети, академии и сходни НПО.
  6. Подготовка и разпространяване на обучителни материали.

ГАЛЕРИЯ

3
ВИПУСК
48
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
960
ЧАСОВЕ
86
ЛИДЕРИ