Млади Балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление – “Erasmus+” Проект 2018-1-BG01-KA205-047713

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BG01-KA205-047713 Целта на проекта е да се проведе дългосрочна програма за млади балкански лидери, която да ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Македония.

Още