Втори модул на ``Млади Балкански Лидери``

Първата седмица от обучението на Млади Балкански Лидери

Програмата “Млади Балкански Лидери” започна с официална церемония