Институтът за политика ще представи проучването “Избори след изборите”

Институтът за политика има удоволствието да ви покани на представянето на резултатите от проучването „Избори след изборите“ на  27 април 2017 г. (четвъртък), от 11.00 часа в зала „Библиотека“ в Радисън Блу Гранд хотел София (на пл. „Народно събрание“ 4).

Изследването включва близо 50 въпроса, които проследяват нагласите по ключови теми от обществените дебати като:

  • отношение към различните избирателни системи,
  • отношение към конституционни промени в отношенията между властите,
  • отношение към референдумите като най-демократична форма за вземане на важни за страната решения,
  • отношение към окрупняване или раздробяване на политическите партии,
  • отношение към моделите на управление в координатната система стабилност-избори до дупка,
  • оценка за свободата на изразяване и езика на омразата,
  • себеусещане в координатната система българин-европеец, патриотизъм – национализъм.
  • самооценка в скалите на удовлетвореност – тревожност, оптимизъм – песимизъм, отчуждение.

Националното представително проучване е финансирано от Института за политика и е осъществено съвместно с Института за изучаване на населението и човека. Анкетите са проведени между 10 и 24 април 2017 г. сред 1200 български граждани на възраст от 18 до 65 години.

Неговата цел е да предложи по-плътна картина на обществените нагласи, да потърси по-задълбочен прочит отвъд отговорите „да“ и „не“, да измери знанието и разбирането на хората за обществените и политическите процеси в страната.

Проучването ще бъде представено от проф. Антоанета Христова, председател на Управителния съвет на Института за политика, Калина Крумова, изпълнителен директор на института, проф. Йоланта Заграфова и гл. ас. Илина Начева от Института за изучаване на населението и човека в БАН.