Официално завършване на випуск „Александър Малинов“

Петият випуск за политически лидери на Институт за политика завършва своето обучение. Курсистите от „Александър Малинов“ ще получат своите сертификати на специална церемония. Официални гости на събитието ще бъдат заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев и депутатът от ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова.

Програмата за политически лидери се състои от 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица. Лекторите в нея говорят за управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики. Общият хорариум на програмата е 320 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

Официалната церемония по връчване на сертификатите за успешно завършване на обучението по програма „Политическо лидерство“ ще се състои в събота, 11.01.2020г., 11:00ч., в Голямата зала на Българска Академия на Науките.