Първият випуск на Института за политика ще се нарича „Паисий Хилендарски“

Първият випуск на Института за политика избра за свое име и патрон Паисий Хилендарски. След дълга и емоционална дискусия курсистите, представители на основните политически партии, определиха личността, която ще символизира участието им в програмата „Политически лидери“. Всеки курс на Института

Още