За нас

Създадохме Института за политика в отговор на нуждата от образовани, отговорни и гъвкави лидери във време на стремително намаляващо доверие към политическите партии и на динамично променяща се среда.

Политическото знание е пътят за постигането на промяна, основана на демократичните принципи и на висока политическа, гражданска и управленска култура. Това е целта на програмите на Института за политика. Те са насочени към участниците в политиката, държавната и местните власти, бизнеса, медиите, профсъюзите и неправителствените организации.

В това начинание си партнираме с Института за изследване на населението и човека и с Българската академия на науките.

Осъществяваме нашите проучвания на нагласите и курсове за обучение със собствено финансиране.

В програмата за обучение на политически лидери поставяме фокуса върху политиката като наука, история, знание и изкуство, които имат ключово значение в процесите на комуникация и държавното управление във всеки негов сектор.

Институтът за политика е единствената научно-образователна институция в България със специален акцент върху политическата психология като основополагащ елемент в знанията и действията на обществените лидери.

Ние сме убедени, че най-добрият начин да управляваш промените е като ги създаваш. За да те последват, хората трябва да повярват във възгледите ти. Затова е важно да им ги представиш ясно, честно, учтиво, спокойно и открито, познавайки нагласите и мотивацията на обществото и общностите, които го съставят.

 

Съоснователи на Института за политика сме проф. Антоанета Христова, председател на Управителния съвет, директор на Института за изследване на населението човека в БАН, и Калина Крумова – изпълнителен директор, икономист, журналист и народен представител през 2009-2013 г.

Ние вярваме, че:

Образованият човек, който демонстрира решителност, е държавник. Необразованият, който демонстрира решителност, е катастрофа.

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИКА

Откриване на Института за политика

 

7 May 2017

Втори випуск

 

19 March 2018

7 May 2017

Първи випуск

 

2 November 2017

Трети випуск